Regulamin

Regulamin
New Endless Technology Ltd.
Unit Q, 35 Astbury Road
London
SE15 2NL
United Kingdom

 
Warunki korzystania z strony internetowej www.topceny.pl (zwana dalej: "strona internetowa" lub "interfejs www").
 
 
 Zwróć proszę uwagę, że niezależnie od tego, czy za pomocą tego interfejsu sieciowego złożysz zamówienie, zarejestrujesz się na nim, lub go tylko odwiedzasz, należy postępować zgodnie z  poniżej wymienionymi zasadami, które określają i uzupełniają warunki korzystania z wszystkich funkcjonalności strony internetowej www.topceny.pl. 

Doręczenie

Wszystkie towary znajdują się w magazynie u sprzedawców, a ich dostawa odbywa się w podanym przybliżonym okresie, który wynosi od 10 do 45 dni od wysłania towaru przez sprzedającego.


 Dlatego prosimy o wzięcie pod uwagę okresu 10–45 dni roboczych jako orientacyjnego i niewiążącego.
Czas dostawy może zostać przedłużony z powodu świąt, wakacji, świąt Bożego Narodzenia lub usług pocztowych. Wydłużenie czasu dostawy w żaden sposób nie narusza warunków dostawy.

 
 1. Rejestracja na interfejsie sieciowym www.topceny.pl 


     Na tej stronie internetowej możesz zarejestrować się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie www.topceny.pl lub za pośrednictwem sieci społecznej Facebook. Rejestracja oznacza czynność polegającą na założeniu przez klienta konta użytkownika. W formularzu rejestracyjnym należy wypełnić wymagane dane, w szczególności imię, nazwisko oraz adres kontaktowy e-mail.


 W celu uzyskania dostępu do konta należy podać nazwę użytkownika i hasło. Dane dostępu do konta należy przechowywać w tajemnicy. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe korzystanie z konta użytkownika przez osobę trzecią. 
 
 Informacje podane podczas rejestracji muszą być prawdziwe i kompletne. Konta, w których zostały podane nieprawdziwe lub niepełne dane, możemy usunąć, bez prawa do odszkodowania. 
 
 W przypadku zmian w Swoich danych, zaleca się wykonanie ich w edycji konta użytkownika.
 
 Za pomocą konta użytkownika, przede wszystkim, można zamawiać towary, śledzić zamówienia i zarządzać kontem użytkownika. Wszelkie inne opcje konta zawsze pojawiają się na stronie internetowej.
 
 Zwróć proszę uwagę, że mamy prawo do usunięcia konta bez powrotnie, jeśli za pomocą Twojego konta dochodzi do naruszenie dobrych obyczajów, obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego regulaminu. 
 
 2. Ochrona danych osobowych 


     Przy dokonywaniu zamówienia lub podczas rejestracji na stronie internetowej, przekazujesz nam Swoje dane osobowe. Dalej, przy użyciu interfejsu www, dochodzi do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania dodatkowych danych, do których mamy dostęp. Wprowadzając dane osobowych i korzystając z interfejsu www, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie tych danych osobowych w określonym zakresie i dalej wskazanych celów, aż do momentu cofnięcia zgody na to wykorzystanie. 
 
 Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Podczas pracy z danymi osobowymi w ten sposób, postępujemy zgodnie z prawem republiki Czeskiej, w szczególności z ustawą nr 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych (dalej - "UODÚ"), z późniejszymi zmianami.  


     2.1    Co to są dane osobowe i inne? 

 Dane osobowe są te dane dobrowolnie podane nam w celu zamówienia lub przy rejestracji. Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą zidentyfikować konkretną osobę. Dane osobowe to głównie, ale nie wyłącznie, nazwisko, zdjęcie, data urodzenia, adres e-mail i adres zamieszkania lub numer telefonu.
 
     2.2    Jak wykorzystujemy dane osobowe i inne? 


     Korzystamy z danych osobowych i innych danych, przede wszystkim, w celu zapewnienia dostępu do konta i przy najprostszym użyciu strony internetowej. 
 Dane używamy też do komunikacji podczas konfiguracji konta i wsparcia dla użytkowników. Dane mogą być wykorzystane do udoskonalenia naszych usług, na przykład wykorzystanie analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej.  

 Dane mogą być wykorzystane do celów komercyjnych i marketingowych, tj. do prowadzenia
 bazy danych użytkowników interfejsu www i z licytacji towarów i usług, i w ciągu nieokreślonego terminu. Wysłaniem zamówienia lub złożeniem rejestracji, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji biznesowej wszystkich środków elektronicznych dla celów marketingu bezpośredniego. W każdej chwili możesz zwrócić się w formie e-mail na nasz adres mailowy.  
 
     2.3.   Jak są sterowane i przetwarzane Twoje dane


 Przetwarzanie Twoich danych osobowych i innych danych, możemy powierzyć innej osobie. Osobiste, a także inne dane są w pełni zabezpieczone przed nadużyciem. Dane osobowe  przetwarzane są przez nieokreślony okres. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej, w formie automatycznego wyświetlania lub w formie drukowanej.
 
     2.4.    Komu przekażemy Twoje dane osobowe? 


 Twoje dane osobowe przekażemy sprzedawcy, z którym Ty zawierasz umowę kupna-sprzedaży, zgodnie z naszymi warunkami. Wyjątek stanowią przewoźnicy zewnętrzni i osoby zaangażowane w dostawy towarów lub świadczenia usług. Takim osobom Twoje dane osobowe są przekazywane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do dostawy towarów lub świadczenia usług. 
 
     2.5.    Jakie są Twoje prawa w związku z danymi osobowymi? 


 Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i prawo do informacji o ich przetwarzaniu (informacje o celu przetwarzania, informacji o źródłach tych danych i informacji o odbiorcy). Te informacje mogą być dostarczone na życzenie użytkownika i to bez żadnych opóźnień. Na podstawie pisemnego wniosku usuniemy Twoje dane osobowe z bazy danych. 
 Jeśli uważasz, że nasza firma lub operator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, można:
 a) poprosić nas lub autorów o wyjaśnienie;
 b) poprosić nas lub autorów o usunięcie tego stanu. 
 W szczególności o blokowanie, naprawę, uzupełnienie i skasowanie danych osobowych. 
 W celu ochrony Twoich danych osobowych. 
     Jeśli oczywiście nie będziesz zadowolony z jakości przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo zwrócić się do odpowiednich organów. Za dostarczanie informacji na temat przetwarzania danych osobowych, możemy żądać odpowiedniego wynagrodzenia nie przekraczającego kosztów potrzebnych na udzielenie informacji. Nadzór nad ochroną danych osobowych odbywa się w ramach republiki Czeskiej-Zarządzanie w ochronie danych osobowych (http://www.uoou.cz).
 
 3. Usługi firmy Google i pliki cookies.


     Interfejs www dla swojego działania wykorzystuje tak zwane "cookies". Interfejs www dalej korzysta z Google Analytics, i, być może, inne usługi świadczone przez firmę Google, Inc. (dalej "Google"). Korzystanie z cookies odbywa się nawet w ramach korzystania z tych usług. 
 
     3.1.    Co to są cookies i jak jest to z ich wykorzystaniem? 


 Pliki Cookies to pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub innym sprzęcie elektronicznym każdego odwiedzającego stronę internetową, które pozwalają na analizę korzystania z interfejsu www.topceny.pl. 
 Zaznaczając zgodę na stronie internetowej użytkownika, użytkownik udziela zgody na korzystanie z plików cookie, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google i przez naszą firmę, w sposób i dla celów szczegółowo opisanych na stronie internetowej. 
    
    3.2.    Można zapobiec zapisywaniu plików cookies na twoim komputerze. W jakiś sposób?

Możesz zrezygnować z korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Proszę zwrócić uwagę na to, że w przypadku odstąpienia od stosowania plików cookies, nie jest wykluczone, że nie będziesz w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji interfejsu www. 


     3.3.    Jak Google wykorzystuje zebrane dane?     


 Jeśli interesuje Cię, jak Google wykorzystuje dane, które do nich trafiają, kliknij na link poniżej: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/
  
 4. Ochrona praw autorskich 


     Zawartość informacji strony internetowej umieszczonych na sieci interfejs www (teksty, zdjęcia, logo i inne), w tym oprogramowania, interfejs www, są chronione naszym prawem autorskim i mogą być chronione innym prawem. Użytkownik nie może modyfikować treści, kopiować jej, powielać, rozpowszechniać i używać w dowolnym celu, bez zgody naszej firmy lub właściciela praw. W szczególności, zabronione są darmowe lub płatne dystrybucje zdjęć i tekstów umieszczonych na sieci interfejs web.
 
 Nazwy i przeznaczenie produktów, towarów, usług mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 
 
     4.1.    W jaki sposób będziemy postępować przy naruszeniu praw autorskich?


 W przypadku braku akceptacji wyżej opisanego zakazu będziemy działać zgodnie z ustawą nr 121/2000 Kolekcja., ustawa o prawie autorskim z późniejszymi zmianami.
 
 Nasza firma, jako właściciel praw autorskich, w szczególności zastrzega ona sobie prawo do żądania zaprzestania korzystania z naszych praw autorskich oraz zwrotu ściągniętych autoryzowanych kopii materiałów, które są chronione przez prawo. 
 
 Dalej mamy prawo domagać się należnego odszkodowania za wyrządzone szkody.


 
 5. Inne sprawy związane z wykorzystaniem interfejsu www.topceny.pl


     5.1.    Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w interfejs www. Proszę zwrócić uwagę na to, że klikając na niektóre linki na stronie internetowej może się zdarzyć, że wyjdziesz z interfejsu www.topceny.pl i zostaniesz przekierowany do stron internetowych osób trzecich, lub zupełnie innych stron internetowych. Przy użyciu interfejsu www, nie należy korzystać z mechanizmów, oprogramowania, skryptów lub innych procedur, które mogą mieć negatywny wpływ na jego użytkowanie, tj. przede wszystkim zakłócić funkcjonowanie systemu lub nadmiernie obciążyć system. Ponadto nie możesz brać udziału w jakiejkolwiek działalności, która może Ci lub osobom trzecim, pozwolić na niewłaściwie lub niezgodnie z prawem korzystanie z oprogramowania, sprzętu lub innych elementów tworzących interfejs www i korzystać z interfejsu www lub jego części lub oprogramowania, w taki sposób, który byłby w sprzeczności z ich celem.
     5.2.    Nie możemy Ci zagwarantować ciągłego dostępu do interfejsu www, ani bezpieczeństwa interfejsu www. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu dostępu i korzystania z witryny przez użytkownika, w tym za wszelkie szkody poniesione podczas pobierania danych umieszczonych na sieci web interfejs, szkody spowodowane przerwami w ruchu, zaburzenia interfejsu www, wirusy komputerowe, szkody wynikające z utraty danych, zysków lub nieautoryzowany dostęp do wiadomości i danych.
     5.3.    Jeśli podczas korzystania z interfejsu www dojdzie do nielegalnego lub nieetycznego zachowania, mamy prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zablokowania dostępu do interfejsu www, i to bez jakiegokolwiek odszkodowania. W tym przypadku, użytkownik jest zobowiązany do pokrycia w całości naszej szkody, udowodnionej zgodnie z niniejszym ustępem, która powstała w wyniku jego zachowania. 
 

New Endless Technology Ltd.
Unit Q, 35 Astbury Road
London
SE15 2NL
United Kingdom

email: info@topceny.pl

IBAN: SK0811110000001559901007

 

 Niniejsze warunki użytkowania obowiązują od 1. 3. 2020
 

Ustawienie prywatności
Aby móc dostosować treść oraz reklamy do konkretnych użytkowników, aby móc świadczyć funkcje mediów społecznościowych oraz analizować w jaki sposób ludzie odwiedzają naszą stronę, używamy plików cookies. Informacje o Twojej pracy z internetem przekazujemy naszym partnerom do spraw mediów społecznościowych, ogłoszeń publicznych i analizy danych, a to zgodnie z dokumentem Zasady przetwarzania danych osobowych. W części „Ustawienie plików cookie“ możesz modyfikować swoje preferencje. Korzystaniem z niniejszej strony internetowej zgadzasz się na używanie plików cookies.