Regulamin

New Endless Technology Ltd.
Unit Q, 35 Astbury Road
London
SE15 2NL
United Kingdom

 

Warunki korzystania z interfejsu www.topceny.pl
 

Jesteś na sieci web interfejs (dalej – "interfejs sieciowy") 
 
 
 Zwróć, proszę, uwagę, że niezależnie od tego, czy za pomocą interfejsu www zakupie, rejestracji na nim, lub jego tylko odwiedzają, należy postępować dalej, wyżej wymienionymi zasadami, które określają i upřesňují warunki korzystania z wszystkich funkcjonalności częścią interfejsu www.topceny.pl. 
 
 1. Rejestracja na sieci web interfejs 


     Na sieci web interfejs możesz zarejestrować się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, dostępnego na interfejs www.topceny.pl lub za pośrednictwem sieci społecznej Facebook. W formularzu rejestracyjnym należy wypełnić wymagane dane, w szczególności imię, nazwisko oraz kontaktowy adres e-mail. Rejestrując się na podstawie konta użytkownika.  


 W celu uzyskania dostępu do konta należy podać nazwę użytkownika i hasło. Dane dostępu do konta należy przechowywać w tajemnicy. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe korzystanie z konta użytkownika przez osobę trzecią. 
 
 Informacje podane podczas rejestracji muszą być prawdziwe i kompletne. Konta, w przypadku których podstawy zostały wykorzystane nieprawdziwe lub niepełne dane, możemy cofnąć, bez odszkodowania. 
 
 W przypadku zmian w Swoich danych, zaleca się wykonanie ich szybkiej edycji konta użytkownika.
 
 Za pomocą konta użytkownika, przede wszystkim, można zamawiać towary, śledzenie zamówień i zarządzanie kontem użytkownika. Wszelkie inne opcje konta zawsze pojawiają się na sieci web interfejs.
 
 Zwróć, proszę, uwagę, że mamy prawo na konto bez powrotu, aby anulować, jeśli za pomocą Swojego konta następuje naruszenie dobrych obyczajów, obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszymi warunkami korzystania. 
 
 2. Ochrona danych osobowych 


     Przy dokonywaniu zamówienia lub podczas rejestracji na sieci web interfejs, przekazujesz nam Swoje dane osobowe. Dalej, przy użyciu interfejsu www, dochodzi do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania dodatkowych danych, do których mamy dostęp. Wprowadzania danych osobowych i korzystanie z interfejsu www, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie ich danych osobowych w określonym zakresie i dalej wyżej celów, i to do momentu wyrażenia nie zgadza się z takim traktowaniem. 
 
 Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Podczas pracy z danymi osobowymi w ten sposób, możemy zgodnie z prawem republiki Czeskiej, w szczególności z ustawą nr 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych (dalej - "UODÚ"), z późniejszymi zmianami.  


     2.1    Co to są dane osobowe i inne? 
 Dane osobowe są te dane dobrowolnie przedstawione nam w nadzieniu 

 zamówienia lub rejestracji. Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą zidentyfikować konkretną osobę. Dane osobowe są głównie, ale nie wyłącznie, nazwisko, zdjęcie, datę urodzenia, adres e-mail i adres domowy lub numer telefonu.
 
     2.2    Jak wykorzystujemy dane osobowe i inne? 


     Korzystając z danych osobowych i innych danych, przede wszystkim, zapewnienie dostępu do konta i że najprostszym użyciu interfejs www. 
 Dane dalej używamy do komunikacji w konfiguracji konta i wsparcia dla użytkowników. Dane mogą być wykorzystane do doskonalenia naszych usług, w tym wykorzystanie analizy zachowań użytkowników na stronie-interfejs.  

 Dane mogą być wykorzystane do celów komercyjnych i marketingowych, tj. do prowadzenia
 bazy danych użytkowników interfejsu www i z licytacji towarów i usług, i w ciągu nieokreślonego terminu. Wysłanie zamówienia lub rejestracji, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji biznesowej wszystkich środków elektronicznych. 
 
 Zgodę na otrzymywanie komunikacji biznesowej i e-mail dla celów marketingu bezpośredniego, w każdej chwili możesz zwrócić się w formie e-mail na nasz adres e-mail.  
 
     2.3.   Jak jest sterowany, a przetwarzamy Twoje dane


 Przetwarzanie Twoich danych osobowych i innych danych, możemy powierzyć innej osobie, jako autorów. Osobiste, a także inne dane są w pełni zabezpieczone przed nadużyciem. Dane osobowe  przetwarzane są przez nieokreślony okres. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w formie automatycznego pokazu lub w formie drukowanej nie zautomatyzowany.
 
     2.4.    Komu przekażemy Twoje dane osobowe? 


 Twoje dane osobowe dać sprzedawcy, z którym ty zawierasz umowę kupna-sprzedaży, zgodnie z naszymi warunkami. Wyjątek stanowią zewnętrzne przewoźników i osób zaangażowanych w dostawy towarów lub świadczenia usług. Takim osobom Twoje dane osobowe są przekazywane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do dostawy towarów lub świadczenia usług. 
 
     2.5.    Jakie są Twoje prawa w związku z danymi osobowymi? 


 Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i prawo do informacji o ich traktowaniu (informacje o celu przetwarzania informacji o źródłach tych danych i informacji o odbiorcy). Te informacje można będzie bez żadnych opóźnień dostarczone na życzenie. Dalej masz prawo do błędów, danych osobowych i innych praw do tych danych. Na podstawie pisemnego wniosku rozwiążemy Twoje dane osobowe z bazy danych. 
 Jeśli uważasz, że nasza firma lub operator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe, które są w konflikcie z prawem, można:
 a) poprosić nas lub autorów wyjaśnienie;
 b) prosić, abyśmy lub procesorem usunięto dokładnie jego stan. 
 W szczególności może on negocjować o blokowaniu, naprawy, uzupełnienia i niszczenia danych osobowych. 
 W celu ochrony Twoich danych osobowych, jeśli idziemy maksymalnie na spotkanie. 
     Jeśli, oczywiście, z organizacją, nie będziesz zadowolony, masz prawo zwrócić się do odpowiednich organów. Za dostarczanie informacji na temat przetwarzania danych osobowych, możemy żądać odpowiedniego wynagrodzenia nie przekraczającej kosztów potrzebnych na udzielenie informacji. Nadzór nad ochroną danych osobowych odbywa się w ramach republiki Czeskiej-Zarządzanie w ochronie danych osobowych (http://www.uoou.cz).
 
 3. Usługi firmy Google i pliki cookies.


     Interfejs www dla swojej działalności wykorzystuje tak zwane "cookies". Interfejs www dalej korzysta z Google Analytics, i, być może, inne usługi świadczone przez firmę Google, Inc. (dalej "Google"). Korzystanie z cookies odbywa się nawet w ramach korzystania z tych usług. 
 
     3.1.    Co to są cookies i jak jest równoznaczne z ich wykorzystaniem? 


 Pliki Cookies to pliki tekstowe przechowywane na komputer lub inny sprzęt elektroniczny każdego odwiedzającego interfejsu sieci web, które pozwalają do analizy korzystania z interfejsu www.topceny.pl. 
 Zaznacz zgody na sieci web interfejs użytkownika, użytkownik udziela zgody na korzystanie z plików cookie, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google i przez naszą firmę, w sposób i dla celów, szczegółowo opisanego na sieci web interfejs. 
    
    3.2.    Można zapisywanie plików cookies na twoim komputerze w jakiś sposób zapobiec?

Korzystanie z plików cookie, możesz zrezygnować, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Proszę zwrócić uwagę na to, że w przypadku odstąpienia od stosowania  plików cookies, nie jest wykluczone, że nie będzie w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji interfejsu www. 


     3.3.    Jak Google wykorzystuje zebrane dane?     


 Jeśli interesuje Cię, jak Google wykorzystuje dane, które od nas dostaje, aby dowiedzieć się tych informacji, klikając na link poniżej: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/
 
 4. Ochrona praw autorskich 


     Zawartość strony internetowej umieszczonych na sieci web interfejs (teksty, zdjęcia, logo i inne), w tym oprogramowania, interfejs www, i w tych warunkach, jest on chroniony naszym prawem autorskim i mogą być chronione innymi prawami innych ludzi. Spis treści użytkownik nie może modyfikować, kopiować, powielać, rozpowszechniać i używać w dowolnym celu, bez zgody naszej firmy lub właściciela praw. w Szczególności, zabronione jest darmowych lub płatnych dystrybucji zdjęć i tekstów umieszczonych na sieci web interfejs.
 
 Nazwy i przeznaczenie produktów, towarów, usług, firm i firm mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 
 
     4.1.    W jaki sposób będziemy z naruszeniem praw autorskich zrobić?


 W przypadku niezastosowania się do wyżej opisanego zakazu będziemy działać zgodnie z ustawą nr 121/2000 Kolekcja., ustawa o prawie autorskim z późniejszymi zmianami.
 
 Nasza firma, jako właściciel praw autorskich, w szczególności prawo do żądania, aby była od interwencji w naszych praw autorskich zakończone, i wymagają pobieranie nieautoryzowanych kopii materiałów chronionych prawnie. 
 
 Dalej mamy prawo domagać się uzasadnione zadowolenie za wyrządzone szkody.

Wszystkie towary znajdują się w magazynie u sprzedawców, a ich dostawa odbywa się w podanym przybliżonym okresie, który wynosi od 10 do 45 dni od wysłania towaru przez sprzedającego.


Ze względu na fakt, że towary są wysyłane z Azji lub Tajwanu, nie możemy w żaden sposób zmienić czasu dostawy. Dlatego prosimy o wzięcie pod uwagę okres 10–45 dni roboczych jako orientacyjny, niewiążący.
Czas dostawy może zostać przedłużony z powodu świąt, wakacji, świąt Bożego Narodzenia lub usług pocztowych. Wydłużenie czasu dostawy w żaden sposób nie narusza warunków dostawy.

Wszystkie towary są u sprzedawców na magazynie, a dostawa tych towarów odbywa się w podanym przybliżonym okresie, który wynosi od 10 do 45 dni od wysłania towaru przez sprzedającego. Ze względu na fakt, że towary są wysyłane z Azji lub Tajwanu, nie możemy w żaden sposób zmienić czasu dostawy. Dlatego prosimy o wzięcie pod uwagę okres 10–45 dni roboczych jako orientacyjny, niewiążący. Czas dostawy może zostać przedłużony z powodu świąt, wakacji, świąt Bożego Narodzenia lub usług pocztowych. Wydłużenie czasu dostawy w żaden sposób nie narusza warunków dostawy.
 
 5. Innych relacji, związanych z wykorzystaniem interfejsu www.topceny.pl


     5.1.    Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w interfejs www. Proszę zwrócić uwagę na to, że klikając na niektóre linki na stronie-interfejs może się zdarzyć, aby wyjść z interfejsu www.topceny.pl i przekierowania do stron internetowych osób trzecich interfejs www lub w wyniku jego stosowania w sprzeczności z jego przeznaczeniem. Przy użyciu interfejsu www, nie musisz korzystać z mechanizmów, oprogramowania, skryptów lub innych procedur, które mogą mieć negatywny wpływ na jego użytkowanie, tj. przede wszystkim zakłócić funkcjonowanie systemu lub nadmiernie obciąża system i dalej nie brać udziału w jakiejkolwiek działalności, która może Ci lub osobom trzecim, pozwalają niewłaściwie lub niezgodnie z prawem korzystania z oprogramowania, sprzętu lub innych elementów tworzących interfejs www i korzystać z interfejsu www lub jego części lub oprogramowania, w taki sposób, który byłby w sprzeczności z jej celem lub w celu.
     5.2.    Nie możemy Ci zagwarantować ciągły dostęp do interfejsu www, ani bezpieczeństwo i bezpieczeństwo interfejs www. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu dostępu i korzystania z witryny przez użytkownika, w tym za wszelkie szkody poniesione podczas pobierania danych umieszczonych na sieci web interfejs, szkody spowodowane przerwami w ruchu, zaburzenia interfejsu www, wirusy komputerowe, szkody wynikające z utraty danych, zysków lub nieautoryzowany dostęp do wiadomości i danych.
     5.3.    Jeśli podczas korzystania z interfejsu www popełnia żadnych nielegalnego lub nieetycznego negocjacji, mamy prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zablokowania dostępu do interfejsu www, i to bez jakiegokolwiek odszkodowania. W tym przypadku, użytkownik jest zobowiązany do pokrycia w naszej firmie, szkody, który Twoim rozprawy zgodnie z niniejszym ustępem udowodnione powstała, i to w całości. 
 

New Endless Technology Ltd.
Unit Q, 35 Astbury Road
London
SE15 2NL
United Kingdom

email: info@topceny.pl

IBAN: SK0811110000001559901007

 

 
 Niniejsze warunki użytkowania obowiązują od 1. 3. 2020

Ustawienie prywatności
Aby móc dostosować treść oraz reklamy do konkretnych użytkowników, aby móc świadczyć funkcje mediów społecznościowych oraz analizować w jaki sposób ludzie odwiedzają naszą stronę, używamy plików cookies. Informacje o Twojej pracy z internetem przekazujemy naszym partnerom do spraw mediów społecznościowych, ogłoszeń publicznych i analizy danych, a to zgodnie z dokumentem Zasady przetwarzania danych osobowych. W części „Ustawienie plików cookie“ możesz modyfikować swoje preferencje. Korzystaniem z niniejszej strony internetowej zgadzasz się na używanie plików cookies.